Blueline bjælke med "The Blue Line" tekst

Fiskeopdræt

Vi fremstiller delkomponenter i højeste kvalitet til opdrætsanlæg, herunder fortøjningsplader, i anvendelige metaller og legeringer i henhold til kundens specifikke krav. Vi drager fordel af vores mangeårige erfaring som leverandør til erhvervsfiskeriet. Derudover har vi et bredt standardprogram til opdrætsindustrien.