Materialeanalyse

BMM udfører materialeanalyse af metaller med Niton™ XL3t GOLDD+ XRF Analyzer, PMI røntgen pistol (positive material identification). Materialeanalysen, som er ikke-destruktiv, fastslår metallet og dets sammensætning, så materialeforveksling undgås. Materialeanalyse giver mulighed for at sammenligne data med specifikationer og materialecertifikater fra leverandører. Desuden gives mulighed for at identificere ukendte materialer.

Metoden bruges til bl.a.:

* Kvalitetskontrol af rustfri handelsvarer.

* Kontrol af siliciumindhold i stål, i forbindelse med varmgalvanisering.

* Udstedelse af materiale kontrolcertifikat, f.eks. i forbindelse ved svejsedokumentation eller styrkeberegninger.

* Kontrol af korrekt benyttede svejsetilsætningsmaterialer.

Analysen ledsages efterfølgende med et certifikat.